Wanneer u een woning, appartement, bedrijfsruimte, kantoor of winkel huurt via Vevag Vastgoedbeheer proberen wij u altijd zo adequaat mogelijk te helpen.

Woningonderhoud
De staat van uw woning of bedrijfsruimte valt gedeeltelijk onder de verantwoordelijkheid van de huurder, inclusief de daarmee gemoeide kosten. Groot onderhoud komt voor rekening van de huiseigenaar en klein onderhoud verzorgt de huurder.

Betalingen
U betaalt de huur het eenvoudigst via maandelijkse, automatische overboeking op ons rekeningnummer onder vermelding van uw debiteurnummer en betalingskenmerk. Deze automatische overboeking regelt u zelf bij uw bank.De huurprijs zal per vooruitbetalingen worden voldaan op elke eerste dag van de maand.

Bij nalatigheid van betaling van de huurtermijn is de verhuurder gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen voor de betalingsherinneringen.

Het voortijdig verrekenen van een uitstaande waarborgsom met de te betalen huur wordt als huurschuld aangemerkt.

Opzeggen
Gaat u verhuizen of is er sprake van overlijden? Dan dient u de huur schriftelijk op te zeggen.

De minimale opzegtermijn is één maand (de termijn kunt u vinden in uw huurcontract) vanaf de eerstvolgende betaalperiode. Bijv. als u de huur opzegt op 20 april, betaalt u huur tot en met 31 mei.

Opleverprocedure
Tijdens een voor- en eindinspectie wordt de gehuurde woning gecontroleerd. Indien de woning niet naar behoren is opgeleverd kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

Als u de huur heeft opgezegd wordt er door Vevag Vastgoedbeheer een woningoplevering gepland. Tijdens een woningoplevering zullen de vertrekkende huurder en de nieuwe huurder sleutels uitwisselen en zal de woning door een van onze medewerkers worden geïnspecteerd op schade en veranderingen. Tevens worden de meterstanden genoteerd.