Is er iets stuk, beschadigd of versleten dat gerepareerd moet worden? Laat u ons dit dan meteen weten.  Zo blijft uw woning of bedrijfspand in optimale staat.

Reparatieverzoeken dient u bij ons in, bij voorkeur online middels het formulier op uw persoonlijke pagina en beschrijft u zo duidelijk mogelijk wat het betreft, het meesturen van een foto als bijlage kan zaken duidelijker maken en raden we aan.

Spoed

Voor spoedeisende reparaties kunt u ons 24/7 bellen (085 060 33 22).

Een reparatie is spoedeisend wanneer de beschadiging direct gevaar voor de bewoners of het gebouw oplevert, er is dan sprake van een acute noodsituatie. Dit betreft in principe alleen een enorme lekkage, geen warm water of een kapotte CV (in de wintermaanden).

U dient wel rekening te houden met extra hoge kosten als achteraf blijkt dat u de storing zelf had kunnen verhelpen of voorkomen. Bijvoorbeeld door water bijvullen van de CV of dat de storing door achterstallig onderhoud (wat onder verantwoordelijkheid viel van de huurder) is veroorzaakt. Denk daarbij aan een verstopte afvoer wat een lekkage heeft veroorzaakt. De kosten van de reparateur wordt u dan in rekening gebracht, evenals gemaakte regel en administratie kosten (minimaal € 50,–).

De sleutels kwijt zijn van uw woning is geen calamiteit, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Voorkom hiermee problemen door een extra sleutel bij een familielid of vriend achter te laten. Vervanging van het cilinderslot, nieuwe sleutels en/ of glas moet uzelf verzorgen en komt ook voor rekening van de huurder. U heeft wel meldplicht (via de mail), dat u een vervanging aanbrengt. Wij brengen u dan schriftelijk op de hoogte welke eisen wij stellen aan een nieuw slot.

Problemen met uw CV?

Doorloop dan eerst het onderstaande stappenplan voordat u de storing meldt. Kijk dus of:

– de waterdruk voldoende is (tussen 1,5 en 2 bar) op de drukmeter.
– de kamerthermostaat en / of ketelthermostaat voldoende hoog staat.
– de waakvlam brandt en als dat niet het geval is, probeer de waakvlam dan aan te steken.
– er een code verschijnt op het display (indien u een moderne ketel heeft die voorzien is van een elektronische ontsteking,
verschijnt bij storing een code in het display; u kunt dan op de resetknop vóór op het toestel drukken).
– de stekker in de wandcontactdoos zit.
– de hoofdgaskraan / toestelkraan wel geopend is.
– de zekering in de zekeringengroepenkast heel is.
– de warmwaterkranen niet lekken.

Onderstaand een filmpje: CV bijvullen en ontluchten